ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL: Îngrijitoare, pe perioadă determinată.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, temporar vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, coroborată cu Hot.497/2010.

Denumirea postului: Îngrijitoare, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: Generale

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:  Nu este cazul

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba practică:   în data 17.02.2020, ora 10.00,  la sediul instituției 

Proba interviu: în aceeași zi cu proba practică.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 5 zile de la afișare, la sediul institutiei, respectiv 06.02.2020.

Date contact: Biroul RUNOS tel: 0264-597453 interior 138

                            MANAGER

                 Dr.MUREȘAN VASILE

 DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:  

  • Cerere de  participare la concurs;
  • Copie după actul de identitate;  Certif.nastere, Certif. Casatorie
  • Copie după diploma de studii ;
  • Curriculum Vitae;
  • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare           

            postului scos la concurs ( de la medicul de familie ) ;

    Cazier;

Copie după Carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.