Menu

Management eficient

Colectivul managerial al Spitalului de Pneumologie "Leon Daniello" este structurat în conformitate cu organigrama instituției și are ca obiect principal asigurarea bunei funcționări a instituției și mai ales dezvoltarea și perfecționarea continuă a condițiilor de acordarea a îngrijirilor medicale.

În acest sens s-au impus o serie de Regulamente atât pentru funcționarea administrativă cât și a gestionării relației cu pacienții spitalului. Acestea au la bază:

Codul de conduită etică și profesională

Strategia Națională Anticorupție

Structura managerială

Comitetul Director

Manager - președinte

Dr. Vasile Mureșan

Director Medical - membru

Dr. Daniela Boldeanu

Director Financiar Contabil - membru

Ec. Anca Silași

Consiliul de Administrație

Autoritatea de Sănătate Publică Cluj

titular

Dr. Dorina Duma

supleant

Dr. Mihai Goia-Moisescu

Președinte Consiliul Județean Cluj

titular

Alina-Ligia Ciineanu

supleant

Alexandra-Sorana Trif

Consiliul Județean Cluj

titular

Domokos-Hancu Angela-Eugenia

titular

Aranka Ilea

supleant

Petre-Ladislau Szeman

supleant

Carmen-Viorica Cipcigan-Ratiu

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj‑Napoca

titular

Conf. Dr. Muntean Valentin

supleant

Conf. Dr. Simion Bran

Invitați

titular invitat - Colegiul Medicilor

Prof. Dr. Pop Carmen Monica

titular invitat - OAMMR

Silvia Ciornei

titular invitat permanent - sindicat SANITAS

As. Cioroianu Stelian

supleant invitat - Colegiul medicilor

Conf. Dr. Dan Perju-Dumbrava

supleant invitat - OAMMR

Maria Useri

SUPLEANT invitat permanent - sindicat SANITAS

As. Costan Florin

Consiliul Medical

Director Medical - președinte

Dr. Boldeanu Daniela

Medic şef secţie Pneumoftiziologie I - membru

Conf. Dr. Man Milena Adina

Medic şef secţie Pneumoftiziologie III - membru

Prof. Dr. Todea Doina Adina

Medic şef Sanator Pneumologie-TBC Săvădisla - membru

Dr. Păduraru Liliana

Medic şef Laborator Analize Medicale - membru

Dr. Luca Diana Maria

Medic şef Laborator Radiologie - membru

Dr. Precup Dorel

manager - membru

Dr. Mureșan Vasile

Medic şef secţie Pneumoftiziologie II - membru

Prof. Dr. Pop Carmen Monica

Medic şef secţie Chirurgie Toracică - membru

Dr. Popovici Bogdan Ioan

Medic şef Dispensar TBC - membru

Dr. Carstoniu Mihaela Carmen

Medic şef compartiment Bronhologie - membru

Dr. Simon Marioara

Farmacist şef Farm. - membru

Portik Lucia

Consiliul de Etică

PERSONAL CU INTEGRARE CLINICĂ

Secția Clinică Pneumologie II - membru titular
Profesor Universitar

Prof. Dr. Pop Carmen Monica

Secția Clinică Pneumologie II - membru supleant
asistent universitar

Dr. Rajnoveanu Ruxandra

PERSONAL FĂRĂ INTEGRARE CLINICĂ

Secția Clinică Pneumologie I - membru titular
Medic primar

Dr. Cosmina Magdau

Secția Clinică Pneumologie III - membru supleant
medic primar

Dr. Rosca Loredana

Secția Clinică Pneumologie III - membru titular
Medic Primar

Dr. Livia Filip

Chirurgie Toracică - membru supleant
Medic Primar

Dr. Ciorba Mircea

personal sanitar

Secția Clinică Pneumologie II - membru titular
Asistent medical principal

As. Forna Eniko

Chirurgie toracică - membru titular
Asistent medical principal

As. Sipos Mariana

Secția Clinică Pneumologie II - membru supleant
Asistent medical principal

As. Florin Costan

Dispensar TBC - membru supleant
Asistent medical principal

As. Pestean Melania

REPREZENTANT AL APARATULUI FUNCTIONAL AL SPITALULUI CU STUDII SUPERIOARE

Ec. Pogacean Ana

secretar

As. Sef Sectie Pneumologie I Adriana Buze

LOCALIZARE

Spitalul de Pneumologie
Cluj‑Napoca
Cluj-Napoca, str. B.P. Hașdeu nr. 6
contact@pneumocluj.ro
pneumoftiziologie
SĂVĂDISLA
Săvădisla, jud. Cluj tbc@pneumocluj.ro

(+40) 0264 597 453